Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก กำหนดฝึกอบรมให้แก่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการเผยแพร่ความรู้และเฝ้าระวังพิษภัยของแอลอฮอล์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  13/06/2560
  139
 • สำนักงาน ก.พ. แจ้งวันที่ กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  05/06/2560
  128
 • โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ และคลินิกบรรเท่าทุกข์การแพทย์แผนไทย กำหนดจัดพิธรครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2560
 • โรงเรียนแพท์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ จังหวัดเชียงใหม่
  05/06/2560
  115
 • สภาวิศวกร กำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามาัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560
 • สำนักงานสภาวิศวกร
  22/05/2560
  146
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าจองทอง ประจำปี 2560
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  22/05/2560
  134
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ดำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
  17/05/2560
  138
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  17/05/2560
  115
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวล 1 อัตรา
 • สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
  04/05/2560
  172
 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ ประจำปี 2560 ซึ่งวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ประชาชนจะเดินขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ
 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  04/05/2560
  137
 • จังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560
 • ศาลากลางจังหวัด ยโสธร
  27/04/2560
  138
 • วัดดับภัยกำหนดจัดงานประจำปีสะเดาะเคราะห์สืบชาตา ประจำปี 2560
 • วัดดับภัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  27/04/2560
  134
 • กรมชลประธานร่วมกับกรมประมง กำหนดจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล อำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  21/04/2560
  123
 • มูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบุรณ์ไม่เกิน 45 ปี เพื่ออุปสมบท จำนวน 9 รูป
 • มูลนิธิครูบาศรีวิชัย
  21/04/2560
  134
 • อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีมติจัดสร้างรูปหล่อองค์สามกษัตริย์ ขนาดสูง 40 เซนติเมตร หน้ากว้าง 32 เซนติเมตร และเหรียญองค์สามกษัตริย์ให้ประชาชนได้บูชา เพื่อหารายได้ปรับปรงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่)
 • ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
  11/04/2560
  176
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกจั้ง กำหนดจัดการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
  10/04/2560
  122
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพร้อมออก พ.ร.บ.ใหม่ ส่งเสริมวินัยทางการเงินและลดปัญหาการค้างชำระหนี้ของผู้กู้ยืม
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  04/04/2560
  144
 • ศุนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศุนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จุลสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2560
  04/04/2560
  138
 • สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า กำหนกจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
 • สำนักประชาสัมพันธ์ สำงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  03/04/2560
  164
 • คณะพ่อแม่ผู้ปกครองส่างลอง รวมทั้งคณะศรัทธาอารามป่ากล้วยชมภู กำหนดจัดงานบุญประเพณีปอยส่างลอง (ลูกแก้ว) พรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 • คณะศรัทธาอารามป่ากล้วยชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  29/03/2560
  135
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เอเชียทูเดย์: คนรุ่นใหม่กับการสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  23/03/2560
  123
     << หน้าที่ 6/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27