Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
  05/02/2561
  203
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6
 • THE WORLD BANK
  18/01/2561
  221
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ขอเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ปริวาสกรรม หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพ็ญ
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  18/01/2561
  210
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน" ขอเชิญชวนทำบุญสนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิได้ช่วยเหลือเด็กทางกฎหมาย
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน"
  18/01/2561
  213
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ (วิ่งมินิมาราธอน)
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  18/01/2561
  214
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับโรงเรียนสันกำแพง กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า " ปิ๊กมาเต๊อะ สันก่ำแปง โฮงเฮียนเฮา"
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง
  10/01/2561
  222
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน กำหนดจัดงานเดินการกุศล สร้างสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 1
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน
  10/01/2561
  242
 • กรมชลประทาน กำหนดจัดสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
 • กรมชลประทาน
  03/01/2561
  217
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  03/01/2561
  213
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
  03/01/2561
  197
 • มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์มหวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาโครงการ "เพราะมีน้ำใจจึงมีชีวิต"สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 21
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  18/12/2560
  230
 • คณะศิษย์หลวงปู่พระครูธรรมโกศล กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของ หลวงปู่พระธรรมโกศล
 • วัดร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  18/12/2560
  310
 • คณะศิษย์หลวงปู่พระครูธรรมโกศล กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของ หลวงปู่พระธรรมโกศล
 • 18/12/2560
  230
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพีธีสืบชาตา มงคลชีวิต
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  18/12/2560
  221
 • โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ของโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  06/12/2560
  218
 • เรือนจำจังหวัดลำพูนจะจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  06/12/2560
  265
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กำหนดจักการแข่งขันกีฬาเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่นครั้งที่ 12" ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
  23/11/2560
  277
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 12 ไหมไทยฝ้ายล้านนาชาติพันธ์ุ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  23/11/2560
  235
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดคำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนประชาสัมพันธ์
  21/11/2560
  226
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561-2562
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
  15/11/2560
  264
     << หน้าที่ 6/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30