Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวอถีหนองควาย" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 • เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  23/03/2560
  136
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ "แก้ปีชง รับโชค"
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  17/03/2560
  136
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  14/03/2560
  134
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  14/03/2560
  169
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ที่ต้องการเก็บฟิล์มเอกซเรย์/สำเนาผลการตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) และสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการนอนหลับของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน 5 ปี
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
  10/03/2560
  118
 • ชมรมเดิน-วิ่งหนองกระทิงจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งหนองกระทิง บ่อแฮ้วมินิมาราธอน ประจำปี 2560
 • ชมรมเดิน-วิ่งหนองกระทิงจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง
  02/03/2560
  140
 • คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่น ปี 2560
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  02/03/2560
  141
 • สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
  24/02/2560
  140
 • บริษัท ปางช้างแม่สาจำกัด กำหนดจัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 18 ขึ้น
 • บริษัท ปางช้างแม่สาจำกัด
  24/02/2560
  156
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงาน วันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  22/02/2560
  140
 • สำนักงานคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • สำนักงานคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  20/02/2560
  133
 • สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมประจำปี 2560
 • สวทช.ภาคเหนือ
  16/02/2560
  146
 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมนาการทำวิลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 14
 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  16/02/2560
  172
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด
  03/02/2560
  143
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง จัดกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง
  03/02/2560
  174
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน 10 ปี
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
  03/02/2560
  188
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบบรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ การทำสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยง
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  26/01/2560
  121
 • กรมธนารักษ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมธนารักษ์
  26/01/2560
  149
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหาร เครื่องดื่ม น้ำปานะ บริขาร แด่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมปริวาส
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  13/01/2560
  188
 • สำนักงานทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน วันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้าที่พลีชีพเพื่อชาติ และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก
 • ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
  13/01/2560
  162
     << หน้าที่ 7/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27