ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แขวงทางหลวงที่ ๒ จัดกิจกรรมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก
 •     แขวงทางหลวงที่ ๒ จัดกิจกรรมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอนที่ ๑ (เหมืองกุง-ต้นเปา) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล "ชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2558
 • อ่าน   282
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294