ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อำเภอด่านซ้าย กำหนดจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น
 •     อำเภอด่านซ้าย กำหนดจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย อีกทั้งสร้างอาชีพส่งเสริมรายได้ แก่ชาวอำเภอด่านซ้ายและจังหวัดเลยโดยรวม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถนนแก้วอาสา ลย ๔๒๑๒๐
 • วันที่ประกาศ   12/06/2558
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294