ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร การอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีสำหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ
 •     สำนักบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร การอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีสำหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
 • หน่วยงาน    สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2558
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294