ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดให้มีการประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่บริเวณสุสานศรีสุดจัดตั้งสถานธนานุบาล
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดให้มีการประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่บริเวณสุสานศรีสุดจัดตั้งสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) ในวันอาคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 17.30 น. หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5321-7923 ณ บริเวณสุสานศรีสุด
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2558
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294