ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จัดโครงการเฝ้าระวัง น้ำทิ้ง น้ำเสีย จากอาคาร และฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดโครงการเฝ้าระวัง น้ำทิ้ง น้ำเสีย จากอาคาร และฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ชั้น 3 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5321-7921
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2558
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294