ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘
 •     สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามสอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗ แห่ง ท่านที่สมัครสอบสอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่นั่งสอบ และรายละเอียดอื่นๆได้ที่ ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน กพ.
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
 • วันที่ประกาศ   02/07/2558
 • อ่าน   272
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294