ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สภาวิศวกร กำหนดจัดงานสัมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๕๘ (COE ANNUAL SEMINAR 2015)
 •     สภาวิศวกร กำหนดจัดงานสัมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๕๘ (COE ANNUAL SEMINAR 2015) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้ แก่สมาชิกวิศวกร องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๙๓๕ ๖๘๖๘ ต่อ ๐ หรือสายด่วนวิศวกร ๑๓๐๓ หรือจากเว็บไซต์ของวิศวกร
 • หน่วยงาน    สภาวิศวกร
 • วันที่ประกาศ   07/07/2558
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294