ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๕๘
 •     คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ สำหรับใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอื่นๆ ถวายแด่พระภิกษุ และสามเณรอาพาธที่เข้ารับการรักษพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โอกาสนี้จึงของประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชนชาที่มีความประสงค์ จะร่วมทำบุญ สามารถร่วทำบุญได้ในวันเลเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๕๓ ๙๔๕ ๑๙๙
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/07/2558
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294