ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนเกษตรกร
 •     สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารด้านประมง แจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระชังในลำน้ำแม่ปิง บริเวณเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ชลอการเลี้ยงสัตว์น้ำรุ่นใหม่ และให้ทยอยจับปลาที่เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันขึ้นจำหน่าย เนื่องจากสภาพอากาศร้อนในขนาดนี้ ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบุรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะนี้น้ำในเขื่อนทั้งสองแห่งมีประมาณคงเหลือไม่ถึง ๓๐ % เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเอง
 • หน่วยงาน    สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/07/2558
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294