ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ๒๕๕๘
 •     กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ดำเนินการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเชียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอาเซียน ได้ทดสอบความสามารถ กำหนดการทดสอบฯ สำหรับสถานศึกษาในเขตรวจราชการที่ ๑๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ และสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนวมิทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๐๕๓ ๒๒๑ ๔๑๓ ต่อ ๑๖
 • หน่วยงาน    สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/07/2558
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294