ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
 •     โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ และข่าวโครงการรณรงค์เข้าพรรษา รักกันจริงไม่พึ่งพิงสุรา ซึงทางโรงพยาบาลได้อัพรายละเอียดขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิตแล้ว ประชาชนสามารเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ ที่เว็บไซต์ www.suanprung.go.th
 • หน่วยงาน    รงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวีดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/07/2558
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294