ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
 •     คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕-31 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนา และเพื่อให้พทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน
 • หน่วยงาน    พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2558
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294