ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจังาน "มหัศจรรย์ แสง สี เสียง เล่าขานตำนาน เมืองฟ้าแดดสงยาง"
 •     จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจังาน "มหัศจรรย์ แสง สี เสียง เล่าขานตำนาน เมืองฟ้าแดดสงยาง" ในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 • วันที่ประกาศ   21/07/2558
 • อ่าน   276
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294