ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดประเพณีแห่เทียนจำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดประเพณีแห่เทียนจำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในวันเวลา ดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/07/2558
 • อ่าน   294
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294