ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถาบันพัฒนาศักยาภาพผู้นำ
 •     สถาบันพัฒนาศักยาภาพผู้นำ จะจัดอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 157 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ หรือผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการในการพูดต่อที่ชุมชนมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันพัฒนาศักยาภาพผู้นำ โทร 081-1416049
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาศักยาภาพผู้นำ เขตสายไหม กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   22/07/2558
 • อ่าน   271
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294