ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการเจริญพระพุทธมนนต์ นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสืบดวงพระชาตาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร
 •     จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการเจริญพระพุทธมนนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสืบดวงพระชาตาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา เพื่อเทิดทูนแสดงออกซึ่งความจงรกภักดี ต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ.พระวิหารหลวง วัดพระวิหาร อำเภอเมือง จังหวัเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
 • วันที่ประกาศ   24/07/2558
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294