ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมทรัพยากรน้ำ จะจัดโครงการสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ"
 •     กรมทรัพยากรน้ำ จะจัดโครงการสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ" ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนองกรค์ลุ่มน้ำ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่บริหารจัดการลุ่มน้ำ ๔ ลุ่มน้ำ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/07/2558
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294