ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ค่านิยม 12 ประการในรูปแบบแนวไทยลูกทุ่ง
 •     อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ค่านิยม 12 ประการในรูปแบบแนวไทยลูกทุ่ง จึงได้จัดโครงการประกวดดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือ โดยผ่านสือด้านดนตรี และขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่ และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้ซึ้ง อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างสร้างสรรค์ และขยายผลในการสร้างทัศนคติที่ดูสู่เยาวชนต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-224-444
 • หน่วยงาน    อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 21 ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/08/2558
 • อ่าน   260
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294