ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 •     ในวันที่ 12 สิงหาคม ขอทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทางสำนักพระราชวังได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระบรมมหาราชวังและพระราชฐานที่ประทับต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรราาครบ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ เรืองรับรอง ภายในพระราชตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัด โดยผู้ที่มาลงนามถวายพระพรชัยมงคล ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-322-3065 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 1 หมู่ 12 ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/08/2558
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294