ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ตามหาญาติผู้ป่วย
 •     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับผู้ป่วย เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๔.๐๐ น. ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนมหิดล หน้าบริษัทนิยมพานิชเชียงใหม่ ผู้ป่วยเป็นผู้หญิงไม่ทราบชื่อ - สกุล อายุประมาณ ๔๐-๕๐ ปี สูง ๑๕๐ เ๙นติเมตร ผิวดำแดง ผู้ป่วยรัษาตัวที่ห้องฉุกเฉิน และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา หากประชาชนท่านใดสงสัยว่าเป็นญาติ ให้ไปติดต่อรับศพผู้ป่วยได้ที่หน่วยรักษาศพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยด่วน
 • หน่วยงาน    งานสังคมสงเคราะห์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2558
 • อ่าน   328
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294