ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่นที่ให้คนพิการขาขาด ณ อำเภอฝาง
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่นที่ให้คนพิการขาขาด โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจะทำพิธีมอบขาเทียมในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่จะเวียนมาบรรจบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • วันที่ประกาศ   06/08/2558
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294