ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมทรัพยากรน้ำ จะจัดโครงการสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ"
 •     กรมทรัพยากรน้ำ จะจัดโครงการสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ" ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน องค์กร และประชาชนผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนาทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2558
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294