ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงต่างประเทศได้จัดโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ "คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน"
 •     กระทรวงต่างประเทศได้จัดโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ "คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน" เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงถึงทัศนคติต่อประชาคมอาเชียน โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจะประกาศผลพร้อมทั้งมอบรางวัลที่กระทรวงต่างประเทศ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๙๐ หรือสำนักงานจังหวัด กลุ่มอำนวยการ โทร ๐๕๓ ๑๑๒ ๗๐๙
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
 • วันที่ประกาศ   11/08/2558
 • อ่าน   327
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294