ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดชัยนาทได้จัดทำโครงการ "ชัยนาท เมืองจักรยาน ๑๒ เดือนแห่งการปั่น" ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ปั่นย้อนรอยเสรีไทย
 •     จังหวัดชัยนาทได้จัดทำโครงการ "ชัยนาท เมืองจักรยาน ๑๒ เดือนแห่งการปั่น" ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ปั่นย้อนรอยเสรีไทย"ระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ที่วัดวังน้ำขาว ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท และยังมีการประกวดเรียงความ การวากภาพ ในหัวข้อ "อุดมการณ์ แนวคิด ชีวิตและผลงาน ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ที่ข้าพเจ้าประทับใจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
 • วันที่ประกาศ   11/08/2558
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294