ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม (องค์กรสาธารณประโยชน์) จะจัด "การประกวดความดีสากล ๕ ประการและมาร์ชชิ่งความดี" ประจำปี ๒๕๕๘
 •     มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม (องค์กรสาธารณประโยชน์) จะจัด "การประกวดความดีสากล ๕ ประการและมาร์ชชิ่งความดี" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม (องค์กรสาธารณประโยชน์) โทร ๐๘๑-๖๑๘๗๙๖๖ นางลดาทูน ผู้ประสานงาน
 • หน่วยงาน    มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม (องค์กรสาธารณประโยชน์)
 • วันที่ประกาศ   11/08/2558
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294