ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเห็ดถั่งเฉ้าสีทองจากดักแด้ไหมสู่การค้าโลก"
 •     ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเห็ดถั่งเฉ้าสีทองจากดักแด้ไหมสู่การค้าโลก" ขึ้นในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสาขากีฏวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าอมรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตถั่งเฉ้าสีทองจากดักแด้ไหม ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๗ ๖๖๐ ๒๖๔๖ ตั้งแต่บัดนนี้จนถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2558
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294