ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลาทำการเปิดบริการเพิ่มเติมในวันเสาร์และวันอาทิตย์
 •     ศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบายของอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้ขยายเวลาทำการเปิดบริการเพิ่มเติมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนั้นศาลาธนารักษ์ ๑ จึงเปิดทำการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.ปิดพักเที่ยง ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    ศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2558
 • อ่าน   229
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294