ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ เลื่อนการจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
 •     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ ได้กำหนดจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เนื่องด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทางฝ่ายเจ้าภาพจัดงานฯ เห็นสมควรให้ทำการเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ และจะแจ้งกำหนดวันจัดงานให้ทราบอีกครั้ง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    สำนักงานภาคเหนือ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • วันที่ประกาศ   26/08/2558
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294