ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่จะจัดโครงการสะมาริตันส์เชียงใหม่เพื่อชุมชน 2558
 •     สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่จะจัดโครงการสะมาริตันส์เชียงใหม่เพื่อชุมชน 2558 เรื่อง "ฆาตัวตาย ใครช่วยได้บ้าง" ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข่าร่วมโครงการได้ฟรี ทางเบอร์โทรศัพท์ 081-9805094
 • หน่วยงาน    สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2558
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294