ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
 •     สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๔-๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ฯ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/09/2558
 • อ่าน   293
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294