ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 •     แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ดังนี้ ๑. ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ ตอนสันกลางใต้ - ห้วยแก้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไปจนถึง วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๒.ทาสีปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์และทาสีขาว - ดำ บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ดอนแก้ว - ต้นพะยอม-เมืองกุง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไปจนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
 • หน่วยงาน    แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภิเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2558
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294