ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 •     แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (โครงการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อเข้าถนนในกองบิน ๔๑) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนไชยสถาน - เชียงใหม่ เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไปจนถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง
 • วันที่ประกาศ   17/09/2558
 • อ่าน   263
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294