ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ด้วยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรัษาทางหลาง และการติตตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัย ดังนี้ ๑. บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๖+๐๑๗ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปจนถึงวันที่ ๑๙ มีนาค
 •     ด้วยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรัษาทางหลาง และการติตตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัย ดังนี้ ๑. บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๖+๐๑๗ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปจนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๒. ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ไชยสถาน - เชียงใหม่ ระหว่าง กม. ๕๕๕+๕๔๐ - กม. ๕๖๒+๖๕๑ เร่ิมดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปจนถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างดำเนินการผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2557
 • อ่าน   291
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294