ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์งานเหลียวหลังแลหน้างานสวัสดิ์การสังคงผู้สูงอายุ
 •     ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์งานเหลียวหลังแลหน้างานสวัสดิ์การสังคงผู้สูงอายุ ร่มเงาแห่งศรัทธา กาลเวลาแห่งความทรงจำ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00-12.00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอินสอน บุญเรือง 0-5327-8573 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/09/2558
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294