ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดงานพิธีทำบุญทอดกฐินปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดงานพิธีทำบุญทอดกฐินปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจำนำไปร่วมถวาย ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดฝ่ายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านที่มีความประสงค์อยากร่วมทำบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายเลขานุการจัดพิธีฯกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๔๓ ๐๑๓ -๑๔
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2558
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294