ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ตามหาญาติผู้ป่วย
 •     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับผู้ป่วยซึ่งรถกู้ภัยนำส่ง เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นชายไม่ทราบชื่อ ผู้ป่วยล้ม หัวกระแทกพื้น หมดสติ บริเวณในตลาดเมืองใหม่ (ผู้ป่วยอาชีพขนเข็นผักในตลอด ดื่มสุราเป็นประจำ) สูงประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร อาบุประมาณ ๔๐ ปี ได้รับการรักษาที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ และเสียชีวิต เวลา ๒๓.๕๐ น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สงสัยว่าเป็นญาติ ติดต่อที่หอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมอุบัติเหตุ ชั้น ๒ อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๓๕ ๙๘๔ โดยด่วน
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2558
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294