ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือสั่งการให้ชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 •     กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือสั่งการให้ชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งหยุดให้บริการต่อใบอนุญาตล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ทางเครือข่ายอินเตอร์เนต และตัวแทนรับชำระเงิน โดยผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตต้องติดต่อ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในเขตพื้นที่ที่ตั้งของร้านค้า เนื่องจากต้องตรวจสอบสถานที่ที่ตั้งของร้านค้า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น ๓ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
 • วันที่ประกาศ   16/10/2558
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294