ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดพวกเปีย ถนนทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าปั้นพระเจ้าทันใจ ปางเปิดโลก ชื่อว่า "พระพุทธเปิดโชคเปิดทรัพย์ทันใจ"
 •     วัดพวกเปีย ถนนทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า ปั้นพระเจ้าทันใจ ปางเปิดโลก ชื่อว่า "พระพุทธเปิดโชคเปิดทรัพย์ทันใจ" ในวันออกพรรษา วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๐๐ น. บวงสรวงเทพยาดา วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐.๑๙ น. พิธีพุทธาภิเษก,ธรรมจักร วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐.๐๑ น. (คืนวันอังคาร) สวดเบิก
 • หน่วยงาน    วัดพวกเปีย ถนนทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/10/2558
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294