ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒๐ ปี การสถาปนาเมืองเชียงใหม่ จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน สำหรับใช้เป็นการสื่อในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
 •     จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒๐ ปี การสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ที่ทีกำหนดครบรอบในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่องาน " ๒๕๕๙ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่" จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน สำหรับใช้เป็นการสื่อในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน จึงขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐๕๓ ๑๑๒ ๗๐๔
 • หน่วยงาน    สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐๕๓ ๑๑๒ ๗๐๔
 • วันที่ประกาศ   27/10/2558
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294