ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาชื่อว่า "การประชุมพิเศษของพยานพระยะโฮวา ปี 2015"
 •     มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาชื่อว่า "การประชุมพิเศษของพยานพระยะโฮวา ปี 2015" ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวันเวลาดังกล่าว
 • หน่วยงาน    มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
 • วันที่ประกาศ   27/10/2558
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294