ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • To Be Number One จะดำเนิดการจัดการประกวดแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๖ ระดับภาคเหนือ
 •     โครงการ To Be Number One จะดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๖ ระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิการยน ๒๕๕๘ ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. จึงขอเชิญชาวเชียงใหม่ร่วมชม ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานชาวเชียงใหม่ ในวันและเวลาดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรค งาน To Be Number One
 • วันที่ประกาศ   02/11/2558
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294