ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก จะจัดกิจกรรม"เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 •     สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ และโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับภาคเหนือ ภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนในสังกัด
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • วันที่ประกาศ   02/11/2558
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294