ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บริษัทที่ปรึกษาฯ และคณะการเคหะแห่งชาติ จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒
 •     บริษัทที่ปรึกษาฯ และคณะการเคหะแห่งชาติ จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ ต่อการชีแจงมาตรการป้องกันและปตแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ ๖ (สันผีเสื้อ) โดยมีกำหนดการจัดประชุมฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ ๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 • หน่วยงาน    บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • วันที่ประกาศ   03/11/2558
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294