ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะศรัทธาและศิษย์วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
 •     คณะศรัทธาและศิษย์วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ใน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญในวันและเวลาดังกล่าว
 • หน่วยงาน    วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2558
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294