ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าฮ่าม จะจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าฮ่าม จะจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำปิง (หลังวัดขะจาว) หมู่ที่ ๒ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2558
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294