ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครบ ๘๗ พรรษา" ๕ ธันวามหาราช" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั้วกัน
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครบ ๘๗ พรรษา" ๕ ธันวามหาราช" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั้วกัน
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2557
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294