ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายทุก สถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายทุก สถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 รอบที่ 1 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้สนใจสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล www .grad.mahidol.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02 441 4125 ต่อ 112-113,208-210 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล
 • วันที่ประกาศ   09/11/2558
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294