ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๘
 •     เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ ๒๐ และ ๒๑ พฤศจิการยน ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน ในวัน เวลา ดังกล่าว
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2558
 • อ่าน   247
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294